top of page

תנאים והגבלות לפלנד פרייבט

 

הטיולים המוצעים ע"י לפלנד פרייבט בע"מ, מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן, רישום הנוסע לאתר, טיול ו/או ההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת.

 

התנאים וההגבלות הבאים יחולו על הטיולים, חבילות הנופש והשירותים המודרכים המוצעים ומסופקים על ידי לפלנד פרייבט בע"מ.

 

כל הזמנה שבוצעה, בין אם דרך אתר החברה ובין אם אחרת, תחשב כהצעה של הלקוח לרכוש את חבילת הנופש או הטיול הרלוונטי בכפוף לתנאי הזמנה אלה. באישור ההזמנה, הינך מתחייב ומאשר לנו שאתה עומד בתנאים אלה. לא ייווצר חוזה בין הלקוח לבין לפלנד פרייבט עד אשר לפלנד פרייבט תקבל את תשלום הפיקדון הנדרש עבור החשבונית. הלקוח המבצע את ההזמנה מקבל תנאים אלה בשם כל חברי קבוצת הנסיעה שלו ויהיה אחראי לתשלום עבור הטיול בשלמותו.

1. שירותים ומחירים:

 

1.1 המחירים והשירותים המוצעים ומסופקים על ידי לפלנד פרייבט בע"מ במסגרת תנאים אלה ניתנים על פי פניית שירות דרך אתר האינטרנט שלנו, דוא"ל או בכל אמצעי תקשורת נוסף.

 

1.2 המחירים הנתונים כוללים מע"מ על פי חוקי המיסוי והתקנות של פינלנד.

 

1.3 לפלנד פרייבט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים במקרה של עלייה בלתי צפויה בעלויות (כולל אך לא מוגבל למיסים, מחירי דלק, עלויות ספקי משנה וכו') שאינם בשליטתה של לפלנד פרייבט בע"מ.

 

1.4 לפלנד פרייבט בע"מ מציעה מחירון מועדף לחבילות הנופש המוצעות באתר האינטרנט שלה www.laplandprivate.com ואינה יכולה להיות אחראית לכל הבדל מחירים הקיים בפלטפורמות השיווק של שותפיה.

 

1.5 הזמנות יתקבלו על ידי מזמין מעל גיל 18 בלבד. הינך מתחייב לספק מידע אמין, מדוייק ומלא ללפלנד פרייבט.

 

מדיניות מחירים: אנו משתדלים להבטיח כי כל המידע והמחירים המוצגים על ידי לפלנד פרייבט בע"מ מדויקים. עם זאת, לעיתים מתרחשים שינויים ושגיאות. במידה ותתרחש שגיאה כזו, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להודיע לך בעת ביצוע ההזמנה, או בהקדם האפשרי לאחר שנודע לנו על הטעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל, לתקן או להגביל הזמנה שבוצעה במחיר שגוי. עליך לבדוק את המחיר הנוכחי ואת כל שאר הפרטים הנוגעים להסדרים שברצונך להזמין לפני אישור ההזמנה.

 

2. תשלום:

 

2.1 לפלנד פרייבט בע"מ מחייבת תשלום פיקדון או את מלוא הסכום בעת ההזמנה, תלוי בעת ביצוע ההזמנה.

 

2.2 אמצעי תשלום מקובל: כרטיס אשראי או העברה בנקאית.

 

2.3 איחור בתשלום: לפלנד פרייבט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לטפל במקרים של תשלום מעוכב כביטול ההזמנה, והחברה יכולה להסיר את אישור השירותים שלה. אם לא התקבל תשלום כלשהו עד למועד הפירעון, תחויב בתשלום עבור האיחור בגובה 7% מהיתרה.

 

2.4 בעת ההזמנה לפלנד פרייבט בע"מ דורשת 10% פיקדון מהמחיר הכולל של ההזמנה. הזמנות לשירותים פרטיים בלפלנד נחשבות כמאושרות עם קבלת דמי ההזמנה על פי החשבונית שמסרה לפלנד פרייבט בע"מ. דמי ההזמנה/ פיקדון אינם ניתנים להחזר.

 

2.5 התשלום עבור הלינה יתבצע מראש ועל פי תנאי התשלום של המלון. תנאי התשלום יוצגו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה. כל תשלומי פיקדון האירוח אינם ניתנים להחזר.

2.6 תשלום מלא עבור ההזמנה נדרש 60 יום לפני ההגעה.

2.7 עבור הזמנות שבוצעו פחות מ- 60 יום לפני ההגעה נדרש תשלום מלא.

2.8 כל החשבוניות נשלחות ללקוחות באופן אלקטרוני כמסמכי PDF המצורפים לדוא"ל.

2.9 כל ההזמנות מאושרות בהודעת דוא"ל ללקוח עם קבלת התשלום.

2.10 על ידי ביצוע ההזמנה והמשך לתשלום הינך מאשר את התנאים וההגבלות האלה. האדם שמבצע את ההזמנה עושה זאת בשם כל שאר הפרטים הכלולים בה, כך שכולם מחויבים בתנאי ההזמנה.

 

הזמנות שבוצעו יותר מ -60 יום לפני ההגעה:

1.  10% פיקדון או מינימום 100 € לאדם בעת ביצוע ההזמנה.

2.  חיוב הסכום המלא 60 יום לפני מועד הטיול.

הזמנות שבוצעו פחות מ -60 יום לפני ההגעה:

1.  חיוב הסכום המלא בעת ביצוע ההזמנה.

* שימו לב: בהזמנות שנעשו פחות מ -45 יום לפני תחילת הנסיעה, יהיה צורך לאשר את זמינות כל השירותים על ידי לפלנד פרייבט בע"מ לפני אישור ההזמנה. במקרה הנדיר שטיול או שירות ספציפי אינם זמינים, אנו נציע חלופה או ננפיק לך החזר כספי מלא. תקבל הודעה על כל שינוי הכרחי במסלול הנסיעה לפני שננפיק את חשבונית האישור שלך.

 

3. מדיניות ביטולים:

 

3.1 ביטולים מתקבלים בכתב דרך אתר החברה או דוא"ל.

3.2 בקשות לביטולים כפופים לאישור לפלנד פרייבט בע"מ.

3.3 דמי ביטול מחושבים על פי תאריך קבלת הבקשה על ידי לפלנד פרייבט בע"מ.

3.4 דמי ביטול חלים כדלקמן:

החיובים משתנים בהתאם למועד ההודעה שנמסרה לפני ההגעה לטיול המתוכנן. להלן הפירוט:

  1. דמי הזמנה בלתי חוזרים: 10% מהעלות הכוללת של ההזמנה וכל תשלום פיקדון הנדרש על ידי ספקי צד שלישי.

  2. פחות מ-60 יום ויותר מ-30 יום: החברה יכולה להחזיק סכום של עד 50% דמי ביטול.

  3. פחות מ-30 יום: החברה יכולה להחזיק סכום של עד 100% דמי ביטול.

* דמי הביטול הם אחוז ממחיר ההזמנה הכולל.

* עמלות החיוב בכרטיס אשראי או עמלות ההעברה הבנקאית לא ניתנות להחזר. 

3.5 במקרה שתנאי הביטול של ספק משנה, ספק צד שלישי, מלון או מקום הלינה מחמירים יותר, יתקיימו תנאי הביטול שלהם.

 

3.6 לפלנד פרייבט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול הטיול בשל נסיבות ותנאים שהשתנו ותקבע סידורים חלופיים כנדרש, אך לא יינתן החזר כספי עבור שירותים שלא נוצלו כתוצאה מכך.

 

4. מדיניות ילדים:

 

4.1 תעריף ילדים חל על ילדים בגילאי 4-14 אלא אם כן צוין אחרת ע" ספק משנה.

4.2 תעריף ילדים על אירוח חל על ילדים בגילאי 4-12, אלא אם כן צוין אחרת בתנאים והגבלות של הספק צד שלישי.

4.3 יש להכריז על תינוקות צעירים (מתחת לגיל 4) המשתתפים בטיול ברגע ההזמנה ואלו עשויים להיות מחויבים בתשלום השתתפות.

4.4 תינוקות צעירים אינם מומלצים בשום טיול שמציעה לפלנד פרייבט בע"מ.

 

4.5 לפלנד פרייבט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסרב, אפילו ברגע האחרון, להשתתפות של כל תינוק מטעמי בטיחות או לנוחיות שאר הקבוצה. במקרה זה, לפלנד פרייבט בע"מ תספק החזר כספי מלא של דמי התינוק ושל המשתתף הבוגר בגין הטיול הספציפי שהוחמץ.

 

4.6 נוסע מבוגר המלווה ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב המבוגר להציג מסמך נוטריוני המאשר, כי הורי הילד יודעים ומאשרים את ליווי הילד עם הנוסע,

וכן לחתום על טופס משמורת זמנית GUARDIAN RARYTEMPO.

ללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד לטיול. לצורך העניין מבוגר הינו נוסע מעל גיל 18. לא יתקבלו נוסעים קטינים ללא ליווי מבוגר.

 

5. שינויים בהזמנה:

 

5.1 כל בקשה לשינוי בהזמנה חייבת להיעשות בדוא"ל על ידי מי שהגיש את בקשת ההזמנה המקורית ולפחות 14 יום לפני תחילת השירות. לפלנד פרייבט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבל, או לדחות, כל בקשה לתיקון ההזמנה מכיוון שכל השינויים כפופים לזמינות.

 

5.2 שים לב כי לא ניתן לשנות או להעביר שירותים מסוימים לאחר אישורם, וכל שינוי עלול לגבות דמי ביטול של עד 100% מחלק זה של השירותים.

 

5.3 לעיתים, לפלנד פרייבט בע"מ עשויה לבצע שינויים בהזמנתך, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת בכל עת. במקרה לא סביר זה, תקבל הודעה על השינויים המוצעים ללא דיחוי. אם השינויים הם משמעותיים, כגון שינויים בחלק גדול מהחבילה, או עליית מחירים העולה על 8% מהעלות הכוללת, תהיה לך האפשרות:

א) לקבל את השינויים.

ב) לקבל החזר כספי.

 

תהיה לך תקופה של 14 יום לקבל או לדחות את השינויים. אנא קרא בעיון כל הודעה על שינויים. אם אתה לא מגיב במסגרת הזמן שניתנה, ייתכן שחלק מההזמנה שלך יבוטל.

 

אם תקבל את השינויים (אפשרות א' לעיל) והסכום הכולל החדש של החבילה הוא בעל ערך נמוך יותר, נחזיר לך את הפרש המחירים.

 

אם תדחה את השינויים, תוכל לבטל את הטיול שלך, ותהיה זכאי להחזר כספי מלא (אפשרות ב' לעיל). אם שינויים אלה בוצעו בגלל נסיבות בלתי נמנעות או יוצאות דופן, לא תהיה זכאי לפיצוי אחר.

 

6. נסיעות ביטוחים ואחריות:

6.1 כל הלקוחות חייבים להיות מבוטחים בביטוח נסיעות מקיף ובאופן מלא למשך כל זמן הטיול.

 

6.2 הלקוחות אחראים על רכישת ביטוח משלהם, אשר חייב לכסות לפחות הוצאות רפואיות, פציעה, מוות וחזרה. מומלץ שיהיה לך כיסוי עבור ביטולים או קיצור נסיעה במסגרת פוליסת הביטוח שלך.

 

6.3 הלקוחות חייבים לספק לפלנד פרייבט בע"מ עדויות לביטוח שלהם.

6.4 בנוסף, עליך להיות מבוטח מפני אובדן או נזק למטען ולרכוש אישי כולל ציוד צילום ואלקטרוניקה.

6.5 פריטים אישיים ומזוודות נותרים בכל עת באחריות הלקוח.

6.6 בנוסף, יש לקבל אחריות על כל ציוד שהושאל לך, ועליך להסכים לשלם עבור כל אובדן או נזק שייגרם לציוד זה בעת השימוש שלך.

 

6.7 לפלנד פרייבט בע"מ אינה לוקחת אחריות או התחייבות בגין מוות, נזקי גוף או מחלה אלא אם הדבר נובע ממעשה רשלני ו / או מחדל של עובדים בלפלנד פרייבט בע"מ בעת שהם פועלים במסגרת עבודתם.

 

6.8 לפלנד פרייבט בע"מ לא תהיה אחראית במקרה של עיכובים, הוצאות שנגרמו או שינויים שנגרמו כתוצאה ממחלה, מזג אוויר, מלחמה, טרור, אירועים פוליטיים, סכסוכים אזרחיים, אסון טבע, קשיים טכניים או כל אירוע שאיננו בשליטתה.

 

6.9 לפלנד פרייבט בע"מ אינה לוקחת אחריות על אובדן חפצי ערך, כולל ציוד אלקטרוני ומצלמות, במהלך הטיול.

 

6.10 באחריות הלקוחות לקבוע הסדרי טיסה בינלאומיים ופנימיים. לפלנד פרייבט בע"מ אינה יכולה לקחת אחריות על שינויים או עיכובים בטיסות כלשהן, נסיעה בשייט, מעבורת, אוטובוס או רכבת. הנוסע אחראי לעלויות נוספות שנגרמו עקב שינויים כאלה (למשל, לילות נוספים במלון, ארוחות, העברות וכו').

 

6.11 נעשה כל מאמץ להבטיח את שלומך ורווחתך, אך הזמנות מתקבלות מתוך הבנה שאתה מעריך את השינויים והסיכונים הכרוכים בטיול מסוג זה.

 

6.12 לפלנד פרייבט בע"מ לא תקבל אחריות לתאונות, פציעות, חוסר כושר, רשלנות, מחלה, חוסר אחריות או חוסר דייקנות המיוחסים ללקוח. אם יש לך נכות או מחלה כלשהם, אנא הודיעו לנו בעת הזמנת הטיול כדי שנוכל לתת לכם ייעוץ לגבי התאמת הטיול.

 

6.13 דרישות הוויזה והבריאות שלך ודרישות הגירה אחרות הן באחריותך, ועליך לאשר דרישות אלה מול השגרירויות ו / או הקונסוליות הרלוונטיות. דרישות הוויזה אכן משתנות, ועליך לבדוק את המידע העדכני ביותר ובזמן לפני היציאה. איננו אחראים אם נדחית כניסה למדינה מכיוון שחסר לך הדרכון, הוויזה או תעודת נסיעות אחרת.

 

7. בטיחות:

 

7.1 על כל המשתתפים לעקוב אחר ההוראות והתדריכים בקפידה בכל הטיולים ולציית לכל הוראות הבטיחות שניתנו על ידי המדריך הנוכחי.

7.2 בשל האופי ההרפתקני של הטיולים, כל הלקוחות חייבים בכל עת להסכים לעמוד בהחלטות שקיבל מדריך הטיול.

7.3 כל המשתתף בטיול נדרש להתלבש כראוי על פי מזג האוויר ותנאי הטיול בפועל.

7.4 ההשתתפות בכל הספארים / טיולים הינה על אחריותך בלבד.

8. ספקי צד שלישי:

 

8.1 לפלנד פרייבט בע"מ כוללת טיולים ושירותים המועברים על ידי ספקי צד שלישי במסגרת החבילות המוצעות.

8.2 בנוסף לתנאים וההגבלות הנוכחיים, יחולו התנאים וההגבלות של הצד השלישי.

8.3 לפלנד פרייבט לא יכולה להיות אחראית לפגמים באספקת השירות על ידי ספק צד שלישי.

 

9. כוח עליון:

 

9.1 לפלנד פרייבט בע"מ לא תהיה אחראים במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד') ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכד'), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו. במקרים בהם המארגנים יקבלו בפועל זיכוי כספי מהספקים המקומיים בגין אירוע כאמור, יועבר זיכוי זה ללקוח. ללקוח לא תהיינה כל טענה בקשר עם האמור לעיל, ו/או זכות להחזר כלשהו מעבר להעברת זיכוי כאמור לעיל. האמור לעיל חל במקרים האמורים לעיל וגובר על כל הוראה אחרת בענייני שינויים וביטולים.

10. שימוש בתמונה ותוכן דיגיטלי:

 

10.1 כל המשתתפים מאשרים כי ניתן להשתמש בתצלומים, בסרטונים ובתכנים דיגיטליים שהופקו במהלך הטיול על ידי אנשי הצוות של לפלנד פרייבט בע"מ, כולל תכנים המציגים את תמונתם, לצורך שיווקם של לפלנד פרייבט בע"מ ולקידום שירותיה.

 

10.2 לפלנד פרייבט בע"מ מתחייבת שלא למכור, לשתף עם צדדים שלישיים, או להשתמש למטרות אחרות מלבד שיווק שירותיה, בתכנים הדיגיטליים המציגים את המשתתפים ללא הסכמתם מראש.

 

10.3 המשתתפים רשאים ליצור קשר עם לפלנד פרייבט בע"מ כדי לבקש להסיר תכנים דיגיטליים המציגים את דמותם שאינם משמשים למטרות שיווק וקידום מכירות; בקשות כאלה חייבות להיעשות בכתב לפני תחילת הטיול.

11. החוק ותחום השיפוט:

 

11.1 תנאים והגבלות אלה יחולו ויפורשו על פי החוק הפיני.

11.2 לבתי המשפט הפיניים תהיה סמכות בלעדית להסדיר כל טענה שנויה במחלוקת, מחלוקת הקשורה לדרישה כזו.

 

11.3 בית המשפט המחוזי בלפלנד (בפינית: Lapin käräjäoikeus), המוצב ברובניימי, יהיה בית המשפט קמא. לפלנד פרייבט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפנות לבית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת אם תמצא לנכון.

 

11.4 הפרדה של חלק כלשהו, ​​תנאי או הוראה של תנאים אלה חלקית או כולה הינה בלתי חוקית, התוקף או האכיפה של הוראות אחרות או חלקם, אינה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה. תנאים אלה יישארו במלואם ותוקפם.

bottom of page